давхар үзүүрийн боолт

  • Double End Stud Bolts

    Давхар төгсгөлийн үржлийн боолт

    Давхар төгсгөлийн бэхэлгээ нь урсгалтай бэхэлгээ бөгөөд хоёр төгсгөлд нь хоёр урсгалтай үзүүрийн хооронд залгаагүй хэсэгтэй, хоёр үзүүрт нь салаатай байна. Хоёр үзүүр нь хөндлөвч үзүүртэй байдаг боловч үйлдвэрлэгчийн сонголтын дагуу дугуй үзүүрийг аль нэг эсвэл хоёулангийнх нь дагуу байрлуулж болно. Давхар үзүүрүүд нь нэг урсгалтай үзүүрийг цоорсон нүхэнд, нөгөө талд нь зургаан өнцөгт самар суурилуулахад ашиглахаар хийгдсэн байдаг. эцэст нь бэхэлсэн бэхэлгээг гадаргуу дээр бэхлэнэ