зангуу унах

  • Drop-In Anchors

    Унах зангуу

    Унах зангуу нь бетон дотор бэхлэх зориулалттай эмэгтэй бетонон зангуу бөгөөд ихэвчлэн зангуугийн дотоод залгуур нь дөрвөн чиглэлд өргөжиж, зангуугаа бэхлэхийн тулд нүхний дотор бэхэлж бэхэлдэг. Энэ нь өргөтгөгч бөглөө ба зангууны их бие гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ.