өргөтгөлийн боолт

  • Wedge Anchors

    Шаантаг зангуу

    Шаантаг зангуу нь урсгалтай зангууны их бие, тэлэлтийн хавчаар, самар, угаагч гэсэн дөрвөн хэсгээс бүрдэх механик төрлийн өргөтгөлийн зангууг хэлнэ. Эдгээр зангуу нь аливаа механик төрлийн өргөтгөлийн зангууг хамгийн өндөр, тогтвортой байлгах утгыг өгдөг
  • Drop-In Anchors

    Унах зангуу

    Унах зангуу нь бетон дотор бэхлэх зориулалттай эмэгтэй бетонон зангуу бөгөөд ихэвчлэн зангуугийн дотоод залгуур нь дөрвөн чиглэлд өргөжиж, зангуугаа бэхлэхийн тулд нүхний дотор бэхэлж бэхэлдэг. Энэ нь өргөтгөгч бөглөө ба зангууны их бие гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ.