фланцын толгой боолт

  • Flange Head Bolts

    Хоног толгойн боолт

    Хоног толгойн боолтыг хоёр ба түүнээс дээш хэсгийг бэхлэхдээ нэг хэсэг болгон үйлдвэрлэх боломжгүй тул засвар үйлчилгээ, засварыг задлах боломжийг олгодог тул угсралт үүсгэхэд ашигладаг.Хоног толгойн боолтыг ихэвчлэн засвар, барилгын ажилд ашигладаг. Тэд фланцын толгойн толгойтой бөгөөд хатуу, ширүүн харьцах зориулалттай машины утастай ирдэг.