бүрэн урсгалтай саваа

  • Full Threaded Rods

    Бүрэн урсгалтай саваа

    Бүрэн урсгалтай саваа нь олон тооны барилгын ажилд хэрэглэгддэг түгээмэл, бэлэн байдаг бэхэлгээ юм. Саваа нь нэг үзүүрээс нөгөө үзүүр хүртэл тасралтгүй урсгалтай байдаг бөгөөд тэдгээрийг ихэвчлэн бүрэн урсгалтай саваа, реди саваа, TFL саваа (Thread Full Length), ATR (All thread rod) болон бусад олон нэр, товчилсон нэрээр нэрлэдэг.