4.8 / 8.8 зэрэглэлийн хар исэлдэлтийн зургаан өнцөгт боолт