4.8 / 8.8 зэрэглэлийн хар исэлдэлт бүхий зургаан өнцөгт самар