4.8 / 8.8 ангийн цайраар бүрсэн зургаан өнцөгт самар