зургаан өнцөгт боолт

  • Hex bolt

    Зургаан өнцөгт боолт

    Зургаан өнцөгт боолтыг хоёр ба түүнээс дээш хэсгийг бэхлэхдээ нэг хэсэг болгон үйлдвэрлэх боломжгүй тул засвар үйлчилгээ, засварыг задлах боломжийг олгодог тул угсралт үүсгэдэг. Тэд зургаан өнцөгт толгойтой бөгөөд хатуу бөгөөд ширүүн харьцах зориулалттай машины утастай ирдэг.