зургаан өнцөгт боолт

  • Hexagon Socket Bolts

    Зургаан өнцөгт залгуур боолт

    зургаан өнцөгт залгуур боолтыг хоёр ба түүнээс дээш хэсгийг бэхлэхдээ нэг хэсэг болгон үйлдвэрлэх боломжгүй эсвэл засвар үйлчилгээ хийх боломжтой тул угсралт үүсгэх зорилгоор ашигладаг. зургаан өнцөгт залгуур боолтыг ихэвчлэн засвар, барилгын ажилд ашигладаг.