түгжээ

  • Lock Nuts

    Түгжээтэй самар

    Metric Lock Nuts нь байнгын бус "түгжих" үйлдлийг үүсгэдэг онцлог шинж чанартай байдаг. Давхар моментын түгжээтэй самар нь утас хэв гажилтанд тулгуурладаг бөгөөд тэдгээрийг унтраах ба унтраах хэрэгтэй. Эдгээр нь Nylon Insert Lock Nuts шиг химийн болон температурын хувьд хязгаарлагдахгүй боловч дахин ашиглах нь хязгаарлагдмал хэвээр байна.