шаантаг зангуу

  • Wedge Anchors

    Шаантаг зангуу

    Шаантаг зангуу нь урсгалтай зангууны их бие, тэлэлтийн хавчаар, самар, угаагч гэсэн дөрвөн хэсгээс бүрдэх механик төрлийн өргөтгөлийн зангууг хэлнэ. Эдгээр зангуу нь аливаа механик төрлийн өргөтгөлийн зангууг хамгийн өндөр, тогтвортой байлгах утгыг өгдөг